Skip to main content

Redaktionen, 2019

Dropbox avaktiverar gamla delade dokumentlänkar för att förhindra obehörig åtkomst

Dropbox har inaktiverat gamla delade dokumentlänkar i ett bud för att förhindra att användarnas filer öppnas av oavsiktliga mottagare. Innan ändringen kan alla som har en Dropbox-delad dokumentlänk få tillgång till filen som den pekade på, men dokumenten var otillgängliga för dem utan länken, en form av säkerhet genom obskärlighet.