Skip to main content

EU-regler för landsbygdsgränser 4G Bredband

Europeiska kommissionen har antagit tekniska regler för hur 900 MHz och 1800 MHz radiofrekvensband ska öppnas upp till LTE (Long Term Evolution) och WiMax för att bidra till att sprida tillgången på bredband på kontinenten, sa det på måndag.

Reglerna är utformade för att säkerställa att nästa generationens nätverksteknik kan sameksistera med GSM, vilket är vad operatörer idag använder banden för. Nationella regleringsmyndigheter har till och med den 31 december att genomföra reglerna enligt ett uttalande.

Alla regleringsåtgärder som undanröjer hinder för utrullning av 4G-nätverk måste vara bra för operatörer, säger Mark Newman, chefforskare vid Informa Telecoms och Media.

Beslutet är ett steg i rätt riktning, eftersom det tvingar länder som inte har börjat öppna dessa band för 4G att gå, enligt Urban Landmark, chef för spektrumavdelningen hos den svenska regulatorn PTS. Det förenklar också samarbetet längs nationella gränser och ger incitament för leverantörer att börja producera mer utrustning, säger han.

Både 900 MHz och 1800 MHz är mycket attraktiva spektrumband. 900MHz bandets signalutbredning ger god inomhusdäckning och kan även användas för att utvidga LTE-täckningen till landsbygden.

I Europa kommer bandet att användas tillsammans med spektrum som tidigare använts för analog TV, för att bättre kunna hantera växande datatrafik. Till exempel kommer svensk operatör Tele2 att låta användare med smartphones och surfplattor få tillgång till Internet med LTE på 800 MHz-bandet och USB-modem och routrar kommer att använda 900 MHz-bandet, sade företaget i förra veckan på LTE Forum-konferensen i Stockholm. 1800MHz-bandet får också mycket uppmärksamhet och läggs upp som ett band som kan bidra till att global LTE-roaming blir en verklighet. Bandet ger en bra kompromiss mellan hastighet och täckning, under förutsättning att operatörerna tilldelas två 20MHz-spektrum, vilket är vad den nuvarande iterationen av LTE behöver utföra vid högsta hastighet.

Uppdragets attraktivitet kommer också att leda till rättsliga strider över vem som får tillgång till spektret. I Sverige överklagades PTS: s beslut om hur 1800MHz-bandet skulle tilldelas och appellerades nu av en förvaltningsdomstol. Det kommer sannolikt att hända i flera länder, särskilt där det råder tung konkurrens, enligt landmärke.

Europeiska kommissionen hoppas att de tekniska reglerna kommer att bidra till att öka tillgängligheten för bredband och se till att dess mål är uppfyllda. Syftet är att se till att alla européer har tillgång till 30M-bps (bitar per sekund) anslutningar senast 2020, och att hälften av alla hushåll ska ha tillgång till service som ger 100 Mbps eller högre då.

Skicka nyheter och kommentarer till [email protected]